menu
 
Tel: 08-555 403 80
ESI International är nu TwentyEighty Strategy Execution

Kontakta oss

TwentyEighty Strategy Execution
Nybrogatan 6, 114 34 Stockholm, Sverige

Använd detta formulär för att begära mer information om våra utbildningar och tjänster. Alternativt kan du ta kontakt med oss via telefon +46 (0)8 555 403 80 eller email info@strategyex.se.

Dina kontaktuppgifter

Alla fält ovan är obligatoriska

Sign up to receive our newsletters and course offers

Markera relevanta utbildningsalternativ

Jag önskar mer information om:

Individuell utveckling

Lärarledd klassrumsutbildning
Lärarledd via webben
(Virtual Classroom)
Distansutbildning
Individuell utvärdering

Företagsanpassade utbildningsprogram

Utbildning av anställda på plats
Blandade lärmiljöer
(Blended learning)
Utvärdering av utbildningsbehov
Skräddarsydd utbildningslösning

Jag är intresserad av:

Projektledning
Agil projektledning
Program Management
Business Analysis
Affärskunskap
Contract Management

Övrig information