Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
menu

Programsupport: Vi stödjer er hela vägen

Impact model

Förbättringar som omfattar hela verksamheten kräver ofta att hela verksamheten justeras, och det är många faktorer som bidrar till detta, exemplevis:

Vi har i över 30 år hjälpt otaliga organisationer att göra genomgripande justeringar i hela sin verksamhet. Vägledda av vår Impact-modell arbetar vi med klienter för att säkerställa att investeringarna i utbildningen ger önskvärda resultat.

FAS ETT

Utvärdering av projektmognad och projektkompetens

Assess

Våra världsledande experter kommer att arbeta med er för att definiera de behov ni har som är unika för er situation, eller så kan ni välja att använda något av våra 27 utvärderingsverktyg. Därefter identifierar vi i detalj de komponenter som krävs för en lösning som låter er uppnå era målsättningar: Krav på virtuell utbildning? Avklarat. Verksamheter för att förbättra processer? Planerat för. Behov av skräddarsytt innehåll? Inga problem.

Dessutom gör vår organisatoriska storlek det möjligt för oss att koppla er samman med specialister som ni arbetar med direkt från dag ett för att sätta lösningen i verket.

FAS TVÅ

Implementering av utbildningslösning

Implement

Tillbringar du tillräckligt mycket tid med att arbeta med entreprenörer inom utbildning och rådgivning inser du en sanning som skaver: Det som låter så storslaget när avtalet skrivs visar sig inte alltid vara lika storslaget när det implementeras. Deadlines för leveranser missas, kvaliteten brister eller så är den globala kapaciteten inte så global när allt kommer omkring.

På Strategy Execution är vi lite annorlunda. De löften vi ger under utvecklingsfasen av lösningen kan vi hålla. Men vad viktigare är, du har full insyn i hur vi kommer att hålla dem. Vår historia har gjort det möjligt för oss att investera i de system, processer och människor som krävs för att förse komplexa organisationer med storskaliga utbildningsprogram. I det avseendet är vi unika i branschen.

INDIVIDUALISERAD/PERSONLIG SUPPORT

För att upprätthålla denna kvalitet och standard hanteras varje engagemang av en engagemangsledare vars insatser bedöms enligt en enda måttstock: kunders tillfredsställelse.

Genom denna enda kontaktpunkt försäkras ni om en ypperlig verksamhet till gagn för er. Därigenom vet ni att oavsett hur komplexa era behov är, eller hur global miljön ni verkar i är, så har ni en partner som redan från första början förbundit sig att göra er nöjda.

FAS TRE

Uppföljning och återkoppling

Adopt

I slutänden vet vi att det bara är en sak ni är intresserade av: resultat. Vare sig det gäller att förbättra de anställdas insatser eller minska på tiden för en produktionscykel, så vill du veta att investeringen i utbildning och utveckling har gett resultat.

Oavsett om en ny utvärdering görs av organisationen efter att ett program avslutats eller en skräddarsydd analys av resultat efter utbildningen utförs via vår MTM-plattform, så upphör inte vår programsupport när lösningen levererats, det upphör när ett resultat har uppnåtts.

Våra tjänster för uppföljning och återkoppling finns där för att hjälpa er att ta itu med eventuella hinder som står i vägen för förbättringar. Det kan ske genom att coachning av chefer, coachning av studerande, utbildning av chefer eller förbättringar av processer och verktyg.

Enastående avkastning på utbildningen

ROI

89%

Åttionio procent av studerande i USA sade att Strategy Executions utbildning var en god investering för karriären.

Ovanstående avser standardmässig avkastning på investeringar (ROI) beräknat på basis av förutspådd förbättring på 9,09 % för studerande (justerat för bias i själv-rapportering), en undervisningskostnad på 1100 $ per studerande och en genomsnittlig lön för en projektledare eller avtalsansvarig på 80 000 $. Dessa resultat baserar sig på information som insamlats omedelbart efter att deltagare varit på ett utbildningsevenemang.

 

OpenCube