Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
menu

Kvalitetsinstruktörer

Utbildningen står och faller med instruktörerna. Storslagna instruktörer inspirerar, utmanar och motiverar. Storslagna instruktörer använder sig av sina erfarenheter i branschen för att göra kursmaterialet levande för studenterna; storslagna instruktörer gör ett bestående intryck.

Vi förstår att värdera en storslagen instruktör. Vi fokuserar på att utveckla och att underhålla de allra bästa talangerna bland instruktörer för projektledning. Utvärderingar av studenter efter utbildningen gör det möjligt för oss att styra kvaliteten på instruktörerna så att vi säkerställer en konsekvent ypperlig erfarenhet för varenda student i varenda klass.

En snabb överblick över våra instruktörer

Var och en av våra 600 instruktörer utvärderas kontinuerligt av eleverna och får ett övergripande betyg baserad på en 7-gradig skala. De poängsätts utifrån tre kvalitetsmått:

BEDÖMNING AV INSTRUKTÖRER

Ämneskunskap

Förmåga att främja relevanta, verklighetsbaserade diskussioner

Graden till vilken de håller kursdeltagare engagerade

GENOMSNITTLIG POÄNG

6.35

AV 7 MÖJLIGA

Average Score

Instruktörsledd och virtuell instruktörsledd utbildning

Ansåg att instruktören främjade relevanta, verklighetsbaserade diskussioner som var till gagn för inlärningen.

Discussions

Kände att instruktören hade goda ämneskunskaper.

Subject Matter

Ansåg att instruktörens energi och entusiasm gjorde att deltagarna aktivt engagerade sig.

Enthusiasm

 

OpenCube