Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
menu

En utbildning med lokal förankring och global räckvidd

Multinationella organisationer måste genomdriva integrerade och komplexa projekt som spänner över flera regioner, språk och kulturer för att framgångsrikt utveckla sin verksamhet. Framgångsrikt genomförda projekt med varaktiga resultat kräver att man är konsekvent och disciplinerad inom alla team och geografiska områden. Det är av yttersta vikt att man anlitar rätt partner för utbildningen så att man får en konsekvent projektmetodik som används globalt och att beprövade metoder förstås och används inom alla verksamhetens regioner och att man delar en gemensam projektkultur inom hela verksamheten.

Här är våra kontor

Hur vår utbildningsfilosofi skapar framgångsrika resultat för våra kunder

Att bygga upp ett utbildnings- och utvecklingsprogram i världsklass som stöder er globala verksamhet bygger på följande grundkoncept:.

Lokal
Support

Vi uppmuntrar i hög grad våra multinationella klienter och eventuella kunder att utvärdera potentiella utbildningsleverantörers globala infrastruktur. Vi har gjort stora investeringar de senaste 30 åren i vår globala närvaro för att kunna säkerställa att våra multinationella klienter får konsekvent och relevant utbildning från lokala expertteam. Många utbildningsleverantörer hävdar att de är globala; I praktiken innebär det att någon sitter i ett avlägset huvudkontor och leder ert globala program på avstånd med bara en vag förståelse av den lokala marknaden och miljön i de områden där ni verkar. Att slå sig samman med en utbildningsleverantör som verkligen är global innebär att det finns team på plats som har intim kunskap om områdets normer och seder eftersom det är där de lever och arbetar varje dag.

Strategy Execution har en expansiv global närvaro med verksamhet i 40 länder inom alla världens regioner. Vi finns fysiskt närvarande i varenda region vi betjänar, med lokala kontor i Virginia, USA; Toronto, Kanada; São Paul, Brasilien; London, England; Dubai, Förenade Arabemiraten; Madrid, Spanien; Johannesburg, Sydafrika; Stockholm, Sverige; Singapore, Singapore; Bangalore, Indien; Sydney, Australien; Peking och Shanghai, Kina.

Konsekvent
INNEHÅLL och
strategi

Fördelarna med lokalt förankrad kunskap och support kan inte bestridas, men hur bär sig Strategy Execution åt för att säkerställa en konsekvent kvalitetsstandard för utbildningen oavsett vilken region det handlar om? Vi mäter noggrant varenda aspekt av undervisningen för våra globala åtaganden. Över 500 000 datapunkter är siffror som talar ett tydligt språk.

Gav positiva svar på frågor om INSTRUKTÖRERNAS ENGAGEMANG, UPPTRÄDANDE OCH INSATSER i klassrummet

Nord- och Sydamerika: 83%
EMEA: 83%
APAC: 89%

Konsekvent
utbildning

Tack vare vår fysiska närvaro i varje region vi betjänar kan våra klienter ordna undervisningen för sina regionala kontor världen över. En av de största fördelarna med att samarbete med Strategy Execution är att de anställda får genomgående jämn utbildning.

Förutspådde att de SKULLE FÅ FÖRBÄTTRADE RESULTAT I SITT ARBETE som ett resultat av kunskapen och färdigheterna de fått genom vår utbildning

Nord- och Sydamerika: 83%
EMEA: 83%
APAC: 89%

Rapporterade att de uppfattade en ÖKNING ELLER BETYDANDE ÖKNING I DE ANSTÄLLDAS ENGAGEMANG efter att de deltagit i vår utbildning

Nord- och Sydamerika: 70%
EMEA: 77%
APAC: 85%

Rapporterade att de FÖRBÄTTRADE EFFEKTIV KOMMUNIKATION I SINA JOBB

Nord- och Sydamerika: 74%
EMEA: 70%
APAC: 70%

Rapporterade att de HÖJDE KVALITETEN som ett resultat av utbildningen

Nord- och Sydamerika: 61%
EMEA: 64%
APAC: 68%

Rapporterade att de de MINSKADE RISKERNA som ett resultat av utbildningen

Nord- och Sydamerika: 47%
EMEA: 49%
APAC: 48%

Rapporterade att de FICK MER NÖJDA KUNDER som ett resultat av utbildningen

Nord- och Sydamerika: 49%
EMEA: 44%
APAC: 51%

Rapporterade att de FÅTT NY KUNSKAP OCH KOMPETENS genom våra kurser

Nord- och Sydamerika: 94%
EMEA: 93%
APAC: 95%

RAPPORTERADE ATT DE FRAMGÅNGSRIKT TILLÄMPADE KUNSKAPEN OCH FÄRDIGHETERNAde fått genom våra kurser i sitt arbete

Nord- och Sydamerika: 91%
EMEA: 91%
APAC: 94%

Gav positiva svar på frågor om KURSMATERIAL, INKLUSIVE ATT EXEMPEL I UTBILDNINGEN VAR RELEVANTA OCH MATERIALETS OMFATTNING

Nord- och Sydamerika: 93%
EMEA: 91%
APAC: 94%

 

OpenCube