Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
    Tel: 08-555 403 80 Begär utvärdering   > Kontakta oss nu   >

 

Om Strategy Execution

ESI International har gått samman med IPS Learning och bildar tillsammans det nya utbildningsföretaget Strategy Execution.

Vi erbjuder utbildningslösningar som hjälper dig leda framgångsrika projekt som är i linje med organisationens strategi.

Vi är experter inom följande områden:

 • Projektledning
  • Projektledning och program management
  • Agil projektledning
  • Business analysis
  • Kontraktshantering i projekt
 • Ledarskap och kommunikation
 • Strategiarbete och affärsledning
  • Strategigenomförande genom projektbaserat arbete
  • Strategigenomförande och organisationen

Vi hjälper er att bli en högpresterande organisation

Statistik visar att den stora majoriteten av organisationer som leder projekt i linje med sin organisations strategi är de som levererar optimala resultat. Dessvärre är endast 10 procent av alla företagsstrategier effektivt applicerade och genomförda.

Strategy Execution kan hjälpa er organisation att göra den viktiga kopplingen mellan företagsstrategin och bästa möjliga resultat. Tillsammans hjälper vi er finslipa projektbaserade kunskaper, strategiskt ledarskap och projektledningsförmåga.

Mer än bara ett namnbyte

Sammanslagningen av våra två företag är mer än bara ett nytt namn. Nu tar vi steget framåt för att bredda vårt fokus, med ett utökat utbud av kurser och professionella certifieringar, nya spännande samarbeten med akademiska institutioner och tillgång till ny forskning och nya rön.

Inom TwentyEighty lär vi oss från de bästa, så att andra har möjlighet att växa.

Om du har frågor om vår sammanslagning, önskar mer information gällande våra kurser eller vill diskutera just dina utbildningsbehov, får du gärna ta kontakt med oss på email info@strategyex.se eller på telefon 08-555 403 80.

OpenCube