Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
menu

Sveriges bredaste utbildning inom projektledning
för projektledare

Vi erbjuder ett stort urval av kurser från grundläggande till avancerad nivå. Via vår utbildning, projektledare kan känna sig trygga om att de erhåller en kvalitetssäkrad, ackrediterad projektledarutbildning.

För anmälan eller för diskutera just dina utbildningsbehov kontakta oss på telefon 08-555 403 80 eller email info@strategyex.se.

Projektledning: Huvudkurser

Skaffa dig praktisk erfarenhet inom erkända projektledningstekniker och lär dig metoder för att leda varje fas i projektets livscykel. Våra kurser i projektledning tar dig genom hela processen och ger dig praktisk erfarenhet i att starta, planera och utföra uppdragskritiska initiativ.

Kurstitel och datum

Utbildningsformat # dagarPDUs:
Grundläggande projektledning 
Bemästra grunderna i projektledning, få den kunskap du behöver för att lyckas med dina projekt.
14‑16 maj20‑22 aug26‑28 sep17‑19 okt14‑16 nov12‑14 dec
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning14‑16 maj20‑22 aug26‑28 sep17‑19 okt14‑16 nov12‑14 dec322.5
Kommunikation och ledarskap i projekt 
Lär dig att leda projektgrupper genom att kommunicera mer effektivt.
16‑18 apr17‑19 sep
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning16‑18 apr17‑19 sep322.5
Tids- och kostnadsstyrning i projekt 
Lär dig använda sofistikerade verktyg och metoder for att hantera tid och kostnader effektivt.
21‑23 maj5‑7 sep19‑21 nov
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning21‑23 maj5‑7 sep19‑21 nov322.5
Riskhantering i projekt 
Kontrollera risker med hjälp av väl beprövade verktyg och metoder.
26‑28 mar27‑29 jun22‑24 okt
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning26‑28 mar27‑29 jun22‑24 okt322.5
PMP® Exam Power Preparation 
5-dagars intensivkurs för dig som vill ta PMP®-examen direkt efter kursen.
27‑31 aug5‑9 nov
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning27‑31 aug5‑9 nov535
Grundläggande projektledning inom IT 
Bemästra grunderna i projektledning, få den kunskap du behöver för att lyckas med dina IT- projekt.
Den här kursen är för tillfället inte schemalagd
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildningDen här kursen är för tillfället inte schemalagd322.5
Kvalitetsledning i projekt 
Lär dig att integrera kvalitetskoncept med projektledning.
Den här kursen är för tillfället inte schemalagd
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildningDen här kursen är för tillfället inte schemalagd322.5
Kontraktshantering i projekt 
Få en gedigen förståelse för avtalsprocesser och kontrakt.
Den här kursen är för tillfället inte schemalagd
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildningDen här kursen är för tillfället inte schemalagd322.5
Requirements Management 
Learn to manage change in requirements and keep the project in check.
Den här kursen är för tillfället inte schemalagd
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildningDen här kursen är för tillfället inte schemalagd322.5
IT Risk Management 

Den här kursen är för tillfället inte schemalagd
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildningDen här kursen är för tillfället inte schemalagd328
Simulation: Project Management Applications 

Den här kursen är för tillfället inte schemalagd
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildningDen här kursen är för tillfället inte schemalagd328

Projektledning: Tillvalskurser och avancerade kurser

Tillvalskurser finns till för dig som projektledare som önskar fokusera på specialiserade kunskaper som t.ex. förhandlingsteknik och ekonomistyrning. Avancerad kurser riktar sig till erfarna projektledare som vill uppnå mycket höga kunskaper inom projektledning. Dessa djupgående och praktiska kurser ökar inte bara dina projektkunskaper men kan också hjälpa dig på nya karriärvägar.

Kurstitel och datum

Utbildningsformat # dagarPDUs:
Förhandlingsteknik för projektledare 
Lär dig analysera och förstå olika förhandlingstekniker, tona ned konflikter och vänd dem till din fördel.
18‑20 jun
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning18‑20 jun322.5
Rapid Assessment and Recovery of Troubled Projects 
Learn how to manage the transition to stability.
8‑10 okt
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning8‑10 okt322.5
Leading Complex Projects New Course!
Essential for the experienced project manager who needs direction on managing the seemingly unmanageable.
9‑11 apr12‑14 sep
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning9‑11 apr12‑14 sep322.5
Program Management 
Learn how to thrive as a successful program manager.
28‑30 maj1‑3 okt
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning28‑30 maj1‑3 okt322.5
Coaching and Mentoring for Improved Performance 
Improve the quality, efficiency & effectiveness of your coaching - & improve the performance of others.
Den här kursen är för tillfället inte schemalagd
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildningDen här kursen är för tillfället inte schemalagd322.5
Delivering Agile Projects with Scrum 
Learn how to run agile projects with Scrum. Get best practices, tips and tricks taken from successful implementations of Agile and Scrum in Fortune 500 companies.
Den här kursen är för tillfället inte schemalagd
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildningDen här kursen är för tillfället inte schemalagd315
Ekonomi och budgethantering 
Lär dig förstå och analysera ekonomi- och redovisningsdata.
Den här kursen är för tillfället inte schemalagd
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildningDen här kursen är för tillfället inte schemalagd322.5
High Impact Communication 
Properly convey your true value through high impact communication for maximum results.
Den här kursen är för tillfället inte schemalagd
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildningDen här kursen är för tillfället inte schemalagd322.5
Communicating Up 
Discover essential techniques needed to effectively communicate with executives and the C-suite
Den här kursen är för tillfället inte schemalagd
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildningDen här kursen är för tillfället inte schemalagd16

Anpassad projektledarutbildning för er organisations behov

Läs mer om hur vi skräddarsyr projektledningsutbildning som tar hänsyn till den egna organisationens kultur, objektiv och arbetsschema!

Företagsanpassade program fokuserar på de kritiska affärsbehov som existerar inom varje företag och organisation. Vår utbildning är målinriktad och når alla yrkesnivåer inom en organisation — så att alla anställda som arbetar inom projektledning har samma grundkunskaper och arbetar mot ett och samma företagsmål. Läs mer

Fyll i kontaktformuläret om du vill ha mer information, alternativt ring oss på telefon +46 (0)8 555 403 80.

 

OpenCube