Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
    Tel: 08-555 403 80 Begär utvärdering   > Kontakta oss nu   >

 

Huvudkurser

Kurs: Tids- och kostnadsstyrning i projekt


(5/5)

Kursen får 5 av 5, som alltid väldigt bra kvalitet på era kurser både på lärare och innehållet i kursmaterialet. Gillar även att det är mindre grupper (9 st).

,
Projektledare, Schenker

(4.5/5)

Nöjd, heltäckande och bra prov

,
Civilingenjör, ES Konsult

(5/5)

Jag var mycket nöjd med kursen. Dock var den ena övningen lite för lång och mer en läsförståelseuppgift. Borde kanske korta ner vissa övningar och ha fler istället.

,
Quality and Validation Engineer, NNE Pharmaplan AB

(5/5)

Intensiv och omfattande kurs där vi går på djupet i Earned Value, nedbrytning av tid och kostnader samt hur man följer upp och styr projektet på ett bra sätt.

,
Projektledare, Midroc

(4/5)

Gav bra verktyg i det dagliga arbetet

,
Automationsingenjör, Bitcon AB

(5/5)

Jag är väldigt nöjd med kursen jag gick hos er. Bra kursmaterial och mycket bra och entusiasmerande lärare

,
Projektledare, Enginera AB

(5/5)

Bra kurs med bra kursledare och skönt att fokusera på ett område.

,
Projektledare, Scania

(5/5)

Kursledaren var toppen. Det var tydligt och konkret vilka verktyg en projektledare kan och bör använda sig av för att få god tids- och kostnadsstyrning.

,
Project Manager, Umeå Energi

(5/5)

Mycket bra lärare som kunde ämnet och pratade fritt kring det. Han tog vara på de funderingar och erfarenheter som fanns i gruppen.

,
Project Manager, ÅF Industry AB

(3/5)

Bra fördjupningskurs i två viktiga bitar, hade dock gärna sett mer utrymme i kursen för budgetarbete.

,
Distribution Planner, GE Healthcare, Life Sciences

(4/5)

Med de olika verktygen som gavs i grundläggande projektledning väcktes intresset att mer fördjupat lära sig behärska de olika beräkningsmöjligheter som underlättar vid planering i projektet. Till viss del mycket repetition av grundläggande kursen, men även en hel del nytt.

,
Project Manager & Design Engineer, AGA AB, UTAB

(3.5/5)

Som alltid när det gäller utbildningar inom projektplanering/tids- och kostnadsstyrning i projekt så hamnar fokus naturligtvis på de tidiga delarna av projekt. Det som är utmaningen som projektledare är att hitta "rätt sätt" att styra sina projekt. Det finns en uppsjö av olika metoder för just uppföljning och jag skulle nog vilja haft med mer om just denna biten. För övrigt var kursen mycket professionell och läraren bra!

,
Projektledare, Swedish Radio Supply AB

(5/5)

En riktigt toppenkurs! Instruktören visade på vikten av korrekt, riskbaserad estimering och introducerade oss kursdeltagare även till Earned Value management.

,
Projektledare, Fujitsu

(5/5)

Mycket bra lärare

,
Verksamhetsarkitekt, Schenker

(4/5)

Fick lära mig de process som finns I dessa projektområden tid o kostnads områden. Vilka input man behöver, vilka verktig kan användas och uppskatta och planera på en lämplig nivå.

,
Projektledare, GE Healthcare


Lär dig använda sofistikerade verktyg och metoder for att hantera tid och kostnader effektivt.

Tids- och kostnadsstyrning i projekt är en fullmatad tredagarskurs som ger dig praktisk erfarenhet av att utarbeta projektkrav och aktivitetsnedbrytningsstrukturer, samt ger dig en förnuftig, logisk struktur för att tidsplanera och styra projektaktiviteter. Du får lära dig att bemästra metoder för att uppskatta, förutsäga, budgetera, övervaka, styra, analysera och rapportera kostnader samt att tolka innebörden i data om upparbetade värden (earned-value data).

Under kursens gång får du utarbeta effektiva mått och medel för att planera och styra projekt samt lära dig hantera de begränsningar som finns i varje projekt, såsom till exempel tidsgränser, personliga resurser, material, budget och specifikationer. Upptäck beprövade sätt att arbeta inom identifierade ramar, utan att minska kreativitet eller innovation. Kursen lär ut hur du använder sofistikerade verktyg och metoder för att hantera tid och kostnader effektivt och utvecklar dina färdigheter genom individuella övningar och mindre gruppövningar.

Varje deltagare får ta med hem en innehållsrik ”verktygslåda” som omedelbart kan appliceras på det egna projektarbetet efter kursens slut.

Vem vänder sig kursen till?

Du får mest ut av den här kursen om du har någon form av projekterfarenhet eller tagit någon av våra grundkurser tidigare. Viktig kurs om du vill bli PMP-certifierad.

Vad kommer jag att lära mig?

 • Använda aktivitetsnedbrytningsstrukturen (Work Breakdown Stucture) för att utarbeta en nätplan
 • Kalkylera tidsplaner med hjälp av PERT (Program Evaluation and Review Technique) och CPM (Critical Path Method)
 • Identifiera, tilldela och tabulera resurskrav
 • Beräkna kostnader och tidsåtgång genom att utnyttja specifika nivåer och typer
 • Planera för oförutsedda händelser och förutse avvikelser
 • Förutsäga framtida projektprestation grundat på historiska data
 • Övervaka ändringar och avsluta projekt i tid

Vad ingår i kursavgiften?

Kursmaterial

Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe

Din personliga online portal där du får tillgång till delar av kursmaterialet, repetitionsövningar och verktyg

Bokningsregler och allmän kursinformation

Hjälper den här kursen mig mot en projektledarcertifiering?

Vilka ämnen täcker den här kursen?

Klicka här för att expanderara /återställa all text

 1. Väsentliga grunder
  1. Översikt av projektledningens livscykel
  2. De tre begränsande ramarna
  3. Planeringsverktyg
  4. Projektkrav en genomgång
  5. Aktivitetsnedbrytningsstruktur (WBS) - en genomgång
  6. Utmaningar i tidsplanering och kostnadskontroll
 2. Bedömning
  1. Använd bedömningskalkyler för tidsplanering och kostnadskontroll
  2. Grundregler för uppskattningar
  3. Nivåer för bedömningar och sätt att göra bedömningar:
   • Top-down kontra Bottom-up
   • Storleksordning
   • Budget
   • Definitiv
  4. Sex metoder för att göra bedömningar
  5. Identifiering av kontrollerbara kostnader:
   • Resurser
   • Material
   • Direkta
   • Indirekta
  6. Planering av risker med oförutsedda händelser
  7. Uppbyggnad av projektets resurspool:
   • Utnyttja resurserna för att göra bedömningar
   • Ansvarsmatrisen
  8. Tidskontrollerade bedömningar
  9. Resursbegränsade bedömningar
 3. Projektplanering
  1. Nätplanering
  2. Validering av planer
  3. Pildiagram och prioritetsdiagram
  4. Grundläggande planering och nätplanskalkyler
  5. Avancerade prioriteringssamband och kritiska linjen
  6. Alternativa begränsande faktorer
  7. Gantt- och milstolpelista
 4. Bestämma referensplan för projekt
  1. Fastställa referensplan
  2. Skapa och utnyttja reserver
  3. Tids- och kostnadskompromisser
  4. Utnyttja metoden med lägsta kostnad i kompromissanalyser
  5. Resursutjämning
  6. Resursjustering för effektiv kostnadskontroll
 5. Ändringshantering
  1. Styrningsprocessen
  2. Identifiering av förändringskällor
  3. Att sålla i ändringarna
  4. Uppdatering av projektplanen
  5. Kommunicera förändringar
 6. Utvärdering och prognoser
  1. Orsak till avvikelser
  2. Fastställande av avstämningsdatum för utvärdering
  3. Genomförande av trendanalyser
  4. Beståndsdelar i projektrevisioner
  5. Överväganden när man inför ett övervakningssystem
  6. Resultatvärden
  7. Avancerade verktyg för prognoser på resultatvärden
 7. Avslutningsstrategin
  1. Steg för att fullgöra projektet
  2. Styrning av kostnader och tidsplan sent i projektet
  3. Verifiering av omfattning
  4. Kontraktets avslutning
  5. Administrativ avslutning

Är den här kursen tillgänglig som företagsanpassad kurs?

Oavsett var ni befinner er kan våra utbildningslösningar anordnas på en plats som passar ert företag. Ni bestämmer själva när och var kurserna skall hållas.

Vi kan även skräddarsy materialet efter industri, mål och tidsschema. Ni kan själva välja kursinnehåll och utbildningens längd.

Det måste vara minst 10 personer som ska utbildas.

Mer information

Varför ska du välja oss?

Vad som skiljer oss från många andra utbildningsföretag är att vi hjälper dig genom hela utbildningsprocessen. Våra erfarna kursrådgivare kan tillsammans med dig kartlägga dina kunskapsluckor och identifiera dina utbildningsbehov för att se till att du hamnar på rätt kurs(er). För att sen säkerställa att utbildningsinitiativet blir lyckat behöver nya kunskaper och färdigheter återkopplas och repeteras på något sätt. Genom din personliga online-portal får du tillgång till delar av kursmaterialet, repetitionstest och verktyg.

Mer information

 

OpenCube