Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
    Tel: 08-555 403 80 Begär utvärdering   > Kontakta oss nu   >

 

Huvudkurser

Kurs: Kommunikation och ledarskap i projekt


(4/5)

Mycket trovärdig och inspirerande kursledare!

,
Verksamhetschef, Rimbo Vinterrenhållning AB

(5/5)

Mycket bra

,
Kundkoordinator, Marginalen

(5/5)

Kursen var mycket givande. Kursledaren har en bred erfarenhet från många olika miljöer och berättade under kursen om många exempel som gjorde innehållet levande. Teorigenomgång varvades med korta grupparbeten. Kursledaren var mycket engagerande. Deltagarna var mycket aktiva och intresserade vilket gav en stor behållning till oss andra som deltog.

,
Projektledare, Imano

(5/5)

Kursledaren var enastående kunnig och inspirerande. Kursinnehållet är varierat och väl avvägt. Jag kommer att ha stor nytta av det jag lärde mig.

,
Programledare, Stockholms Läns Landsting

(5/5)

En bra kurs som öppnade ögonen för olika personligheter och sätt att kommunicera. Viss kommunikation som man kanske inte tänkt på är kommunikation och varför det blir som det blir ibland. Bra kursledare också.

,
Projektledare, Scania

(5/5)

Verkligen en superbra kurs, lärde mig mycket om mig själv min ledarstil och hur jag bör bemöta andra.

,
Distribution Planner, GE Healthcare, Life Sciences

(5/5)

Inspirerande lärare! Bra ”verktygslåda” som jag använder/använde direkt.

,
Projektledare, HOLMEN PAPER AB

(4/5)

Det var en innehållsrik kurs med många bra tips och tricks, övningarna var mycket givande. Föreläsaren var bra, kanske lite utsvävande i sina anekdoter ibland men vi lyckades ändå hålla tidplanen, så det var ju bra.

,
Projektledare, Ragn-Sells Miljökonsult AB

(5/5)

Instruktören som höll i kursen gjorde det på ett mycket bra och proffsigt sätt, framförallt eftersom hon så generöst delade med sig av sina erfarenheter. Vi fick lära oss grunderna i kommunikation och hur man kommunicerar i olika företag och kulturer. Vi fick göra personlighetstester som vi sedan använde i våra grupparbeten. Särskilt kommer jag ihåg en uppgift vi fick om projektets olika faser som vi först fick lösa på egen hand och sedan i ett gemensamt grupparbete. Resultaten jämfördes och överlägset bäst poäng fick vi i grupparbetet där vi löste uppgiften på ett mycket bättre sätt än på egen hand. Vi fick även lära oss förhandlingsteknik och konflikthantering som man har nytta av både som projektledare, men även i övriga arbetslivet.

,
Miljökonsult, Ragn-Sells Miljökonsult AB

(4/5)

En givande kurs med en väldigt erfaren lärare. Många bra exempel från det verkliga arbetslivet. Öppnade mina ögon på vissa område jag har aldrig forskat.

,
Contract Manager, Cargotec Sweden AB

(5/5)

Kursen var mycket bra upplagd med en väl avvägd blandning av gruppdiskussioner och mer teoretiska moment. Kursledaren var mycket kunnig och hade en stor erfarenhet från arbetslivet vilket gav en extra krydda till de teoretiska momenten. Kursen gav mig många tankar och idéer att ta med hem och använda i mitt dagliga arbete som projekt- och teamledare. Jag kan varmt rekommendera att gå kursen!

,
Development Engineer & Configuration Manager, Sectra Sverige AB

(5/5)

Kursen var mycket givande då kursledaren hade mycket erfarenhet från näringslivet, och gav verkliga exempel på teorierna hon undervisade om. Dessutom var det nyttigt att lära sig olika verktyg för att förbättra kommunikationen, t ex Strength Deployment Inventory (SDI).

,
Ingenjör, ÅF

(5/5)

Borde vara ett krav för alla med intentioner att bli en riktigt bra projektledare. Att ca 80-90% av alla problem inom ett projekt härrör från brister i kommunikation och brist på ledarskap gör detta krav ännu mer legitimt.

,
Projektledare, Fujitsu

(5/5)

Engagerande och intressant med många goda idéer och tänkvärda modeller att applicera i sitt ledarskap

,
Business Manager, Alfa Laval Tumba AB

(5/5)

Mycket bra exempel från lärarens erfarenhet förmedlades. Mycket bra lärare.

,
Verksamhetsarkitekt, Schenker

(5/5)

Bra kurs, att förstå människor och se varje individens förutsättning för att kommunicera på ett effektivt sätt med andra. Bra lärare

,
Projektledare, GE Healthcare


Lär dig att leda projektgrupper genom att kommunicera mer effektivt.

Kommunikation och ledarskap i projekt är en interaktiv kurs som har tagits fram för att ge dig en solid grund med viktiga kunskaper inom ledarskapsområdet och som ger dig erfarenheter som verkligen förändrar ditt ledarskap. Som deltagare får du själv göra en bedömning av dina kunskaper inom ledarskap och sedan lära dig att bemästra grunderna inom följande kunskapsområden: ange direktiv, ge personer en inriktning, motivera och inspirera, leda grupper, kommunicera, skapa relationer, underlätta ett etiskt riktigt beteende, förhandla och leda förändringar.

När du har gjort en bedömning av dina kunskaper får du skapa och finslipa en personlig ledarskapsvision och arbeta på att förstärka dina kunskaper i samband med att du utarbetar din personliga plan för ledarskapsutveckling. Du får lära dig hur du kan hjälpa dig själv och övriga gruppmedlemmar genom en effektivare förhandlingsteknik baserat på en förståelse av skillnaderna mellan förhandlingsstrategier som bygger på konkurrens respektive samarbete, och du kommer att inse vikten av att förhandla baserat på samarbete på ett sätt som båda parter vinner på.

Du får delta i avslöjande fallstudier, livliga diskussioner och praktiska övningar tillsammans med andra yrkesverksamma och en erfaren instruktör i en interaktiv klassrumsmiljö. Behärska kunskaper som gör att du kan få ut mesta möjliga från den viktigaste resursen du har projektmedlemmarna!

Vem vänder sig kursen till?

Den här kursen passar alla som är intresserade av att lära sig mer om ledarskap, kommunikation och hur man motiverar andra.

Vad kommer jag att lära mig?

 • Leda projektgrupper genom att kommunicera effektivare
 • Skapa motivationssystem som förbättrar produktiviteten och samarbetet
 • Värdesätta betydelsen av affärsetik och personlig etik i ledarskap
 • Beskriva förutsägbara faser av förändring och identifiera lämpliga ledarskapsstrategier för varje fas
 • Använda en effektiv förhandlingsprocess i fyra steg som bygger på samarbete
 • Skapa en plan för ledarskapsutveckling som du kan sätta i verket när du kommer tillbaka till arbetet

Vad ingår i kursavgiften?

Kursmaterial

Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe

Din personliga online portal där du får tillgång till delar av kursmaterialet, repetitionsövningar och verktyg

Bokningsregler och allmän kursinformation

Hjälper den här kursen mig mot en projektledarcertifiering?

Vilka ämnen täcker den här kursen?

Klicka här för att expanderara /återställa all text

 1. Ledarskap och ledning
  1. Vad är ledarskap?
  2. Skillnaden mellan ledarskap och ledning
  3. Processer för att ange en riktning, ge personer en inriktning och motivera dem att följa din vision
 2. Leda effektiva grupper
  1. Vad är en grupp?
  2. Grupputvecklingens olika faser
  3. Leda och underhålla effektiva och produktiva grupper
 3. Skapa relationer
  1. Hur personliga olikheter påverkar din förmåga att leda
  2. Hur du kan få mer inflytande genom att förstå vad som motiverar andra
  3. Använda din kännedom om personliga olikheter för att hantera konflikter effektivare
 4. Etik och ledarskap
  1. Definiera etik och kopplingen mellan etik och förtroende
  2. Betydelsen av ett etiskt riktigt beteende och ledarskap
  3. Skillnaden mellan personlig etik och etik inom organisationen
 5. Förhandla vid konflikt
  1. Olika faser vid konflikt och förhandling
  2. Skillnaden mellan konkurrensförhandling och samarbetsinriktad förhandling
  3. Hur du planerar och genomför en effektiv förhandling
 6. Leda förändring
  1. Din roll i en organisation som förändras
  2. Leda organisationsförändringar

Är den här kursen tillgänglig som företagsanpassad kurs?

Oavsett var ni befinner er kan våra utbildningslösningar anordnas på en plats som passar ert företag. Ni bestämmer själva när och var kurserna skall hållas.

Vi kan även skräddarsy materialet efter industri, mål och tidsschema. Ni kan själva välja kursinnehåll och utbildningens längd.

Det måste vara minst 10 personer som ska utbildas.

Mer information

Varför ska du välja oss?

Vad som skiljer oss från många andra utbildningsföretag är att vi hjälper dig genom hela utbildningsprocessen. Våra erfarna kursrådgivare kan tillsammans med dig kartlägga dina kunskapsluckor och identifiera dina utbildningsbehov för att se till att du hamnar på rätt kurs(er). För att sen säkerställa att utbildningsinitiativet blir lyckat behöver nya kunskaper och färdigheter återkopplas och repeteras på något sätt. Genom din personliga online-portal får du tillgång till delar av kursmaterialet, repetitionstest och verktyg.

Mer information

 

OpenCube