Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
    Tel: 08-555 403 80 Begär utvärdering   > Kontakta oss nu   >

 

Huvudkurser

Kurs: Grundläggande projektledning


(5/5)

Verklighetsförankrad, interaktiv. Lagom stor klass, engagerad och kunnig instruktör.

,
Konsult, PRC Engineering AB

(5/5)

Tyckte att kursen varvade Teori och Praktiska gruppövningar mycket bra, kursledaren var mycket professionell och pedagogisk i sitt förhållningssätt

,
Projektledare, ABB

(5/5)

Kursen Grundläggande projektledning innehöll nödvändiga verktyg för en projektledare och undervisningen var föredömligt strukturerad med en bra blandning av föreläsning och mindre grupparbeten.

,
Projektledare, Recipharm

(4/5)

Seriös och bred kurs med bra kursmaterial, bra organiserat.

,
Koordinator, Manpower Sverige AB

(4/5)

Bra kurs med kunnig lärare

,
Civilingenjör, ES Konsult

(4/5)

Gav en bra grund för generell projektledning, en bas att bygga vidare på

,
Konsult, IFS Sverige AB

(5/5)

Kursen Grundläggande projektledning var bra upplagd med en mycket kompetent kursledare och bra kursmaterial. Jag har redan haft nytta av kursen i mitt arbete!

,
Driftingenjör, Västerås Stad

(5/5)

Mycket väl strukturerad kurs som är ett måste för alla som ska leda och även jobba inom projekt.

,
Manager, Sandvik Coromant

(4/5)

En solid grund för vidareutveckling inom projektledning som presenteras med bra exemplifierat material samt handledning i toppklass.

,
Projektledare, IKEA

(4/5)

Bra grund att stå på, gav insikter som jag lätt kunde applicera i men vardag. Användbara verktyg samt bra diskussioner som gav erfarenhet från andra kollegor inom samma område.

,
Projektledare, ABB

(5/5)

En bra kurs som la en god grund och vettiga verktyg för fortsatt personlig utveckling inom området

,
Automationsingenjör, Bitcon AB

(4/5)

Jag gick kursen efter att ha varit föräldraledig. Hade hoppats på att kursen skulle ge mig lite nytt och lite repetition. Tyvärr kändes det som att kursen var lite för enkel för mig. Kursledare var bra men mitt utbyte av kursen blev inte så högt. Då övriga deltagare och jag låg på så olika nivå så fick jag inte så mycket utbyte med dem heller. Kursen i sin helhet skulle jag rekommendera till en nybörjare inom projektledning.

,
Projektledare, Scania

(4/5)

Bra bredd och djup på kursinnehållet. Professionell ledare med bra exempel från tidigare arbetslivserfarenheter

,
Design Engineer, ABB Power Transformers AB

(4/5)

För mig som junior projektledare byggde denna kurs en otroligt bra bas i mitt arbete.

,
Distribution Planner, GE Healthcare, Life Sciences

(5/5)

Mycket bra kurs, bra intro till grunderna i projektledning.

,
Project Manager, GE Healthcare

(4/5)

Den får en 4 nöjd! En 5 hade fått om den bara hade varit lite mer indiktad på bygg sektorn där jag jobbar. Men det är ju inte så lätt att ha en kurs som är så direkt inriktad.

,
Ingenjör, AB Teknoplan

(4/5)

Ev. något stressigt upplägg, hade kunnat finnas mer tid för reflektion för hur man själv ska applicera den nya kunskapen

,
Project Manager, Umeå Energi

(5/5)

En mycket innehållsrik kurs som har givit mig goda grunder inom projektledning och stora möjligheter att utveckla mitt sätt att leda projekt.

,
Civilingenjör, Vattenregleringsföretagen

(4.5/5)

Bra kurs med material som är baserat på arbetslivserfarenheter.

,
Konsult, Elproj Teknik

(4.5/5)

Inspirerande kurs, med mycket praktisk handledning som jag har nytta av I mitt jobb!

,
Group Manager, NUAC HB

(5/5)

ESI:s grundläggande projektledning var en intressant och givande kurs som jag redan har och fortsättningsvis kommer ha nytta av i mitt yrke.

,
Konsult, Occas AB

(5/5)

Bra upplägg och intensiva dagar. Bra om man har viss kunskap om projektarbete och dess upplägg innan kursstart men det är ingen nödvändighet.

,
Projektledare, orrbottens Läns Landsting

(4.5/5)

Jag tycker också det var en bra kurs. Bra, trevlig och erfaren lärare. Blev intressanta diskussioner med deltagare från olika branscher. En kommentar är att jag skulle ha velat ha kompendiet i färg för det är svårt läsa alla pilar i svartvitt. Kändes som när man betalat så mycket i avgift borde det kunnat vara färg.

,
Projektadministratör, Norrbottens Läns Landsting

(5/5)

Bra utbildning, väldigt kunnig och bra lärare som hade stor erfarenhet som hon gärna delade med sig av. Lagom nivå och vi fick en hel del verktyg som hjälper till i vardagen som projektledare.

,
Projektledare, ITF

(4.5/5)

Kursen var mycket bra och intensiv. Jag kommer att rekommendera den. Det var också intressant med levande exempel från deltagarna för se diversiteten av projekt och dess förutsättningar. En nackdel är att vi inte har tillgång till de svenska mallarna på de olika dokument som används och som finns i studiekompediet. På ESI finns enbart de engelska versioner.

,
Samordnare, Universitets- och högskolerådet

(4/5)

Jättebra kursinnehåll och mycket duktig och kunnig lärare. Skulle doch gärna se att kursen låg på fyra dagar då det blev lite väl komprimerat.

,
Projektledare, Umeå Energi

(5/5)

Mycket bra lärare, strukturerat och bra praktiska övningar. Lokaler och dylikt var mycket bra ordnat!

,
Produktansvarig Webbtjänster, Ragn-Sells Miljökonsult AB

(5/5)

Bra läromedel och lärare.

,
Tjänsteman, Infratek

(4/5)

Efter att ha jobbat inom projekt i ett antal år så passade denna kurs bra i tiden för att få en helhetsbild samt hur projekthantering inom andra branscher kan se ut.

,
Project Manager & Design Engineer, AGA AB, UTAB

(5/5)

Superbra kurs för intro till riktig projektledning. Fokus på målformulering, syfte och basala men livsnödvändiga ingredienser inom projektledning.

,
Projektledare, Fujitsu

(5/5)

Mycket bra lärare

,
Verksamhetsarkitekt, Schenker

(5/5)

Mycket bra grundkurs och lärare. Rätt nivå och innehåll. 

,
Future Products Manager, BAE Systems

(5/5)

Definitvt ett bra nybörjar kurs. Lärde mig grund kunskapen och principerna , möjligheterna och begränsningarna i projektledning. Mycket nöjd.

,
Projektledare, GE Healthcare

(4/5)

Mycket bra kurs som gav svar på många frågor och hjälp i arbetet med projekten.

,
Scandinavian CRM Excellence Manager, Novartis Sverige AB


Bemästra grunderna i projektledning, få den kunskap du behöver för att lyckas med dina projekt.

Denna omfattande kurs är utformad för att ge dig gedigna kunskaper i projektledning. Du får grunden, erfarenheterna, metoderna och verktygen för att kunna leda varje fas i projektets livscykel. Du lär dig sätta mål som är knutna direkt till intressenternas behov, få ut det mesta av projektgruppen och att använda de senaste projektledningsverktygen för att få projektet färdigt i tid och inom budget.

Du lär dig också att hantera projektledningens färdigheter genom fallstudier och en rad praktiska erfarenheter som du kan tillämpa i ditt eget arbete. Denna kurs ger dig en omfattande erfarenhet av projektledning, från den tidiga fasen av kravdefinition och utarbetandet av en aktivitetsnedbrytningsstruktur (WBS) till ändringshantering och avslutning av projekt.

Efter kursen får du med dig en låda med nyttiga projektverktyg och projektmallar som du kan använda direkt i dina egna projekt.

Vem vänder sig kursen till?

Nyblivna projektledare men även mer erfarna som vill formalisera sina kunskaper om grundläggande verktyg och metoder. Den här kursen är även till nytta för projektmedlemmar, sponsorer och linjechefer.

Vad kommer jag att lära mig?

 • Använda projektledningens grundläggande färdigheter, begrepp och metoder
 • Koppla projektmålen till intressenternas behov
 • Skapa en projektplan
 • Utarbeta aktivitetsnedbrytningsstrukturen (WBS)
 • Sätta realistiska, mätbara mål och säkerställa positiva resultat
 • Beräkna projektkostnader och tidsplaner med hjälp av enkla, beprövade metoder
 • Upprätta ett tillförlitligt system för projektstyrning

Vad ingår i kursavgiften?

Kursmaterial

Förmiddagskaffe, lunch och eftermiddagskaffe

Din personliga online portal där du får tillgång till delar av kursmaterialet, repetitionsövningar och verktyg

Bokningsregler och allmän kursinformation

Hjälper den här kursen mig mot en projektledarcertifiering?

Vilka ämnen täcker den här kursen?

Klicka här för att expanderara /återställa all text

 1. Projektledningens grunder
  1. Vad är projekt?
  2. Varför projektledning?
  3. Projektcykler
  4. Faktorer som påverkar projektet
  5. Intressenter
  6. Projektledningsprocesser
  7. Projektledarens ansvar
 2. Initiera projekt
  1. Företagsledningen och deras roll
  2. Behovsanalys
  3. Val av projektkriterier:
   • Strategiska
   • Organisatoriska
   • Kärnkompetens
   • Risk
  4. Skapandet av s.k. SMART-objektiv:
   • Specific
   • Measurable
   • Agreed to
   • Realistic
   • Time-constrained
  5. Definition av projektkrav
  6. Projektdirektiv
  7. Projektets kravspecifikation
 3. Planera projekt
  1. Projektets omfattning
  2. Aktivitetsnedbrytning (WBS)
  3. Generell uppskattning
  4. Tidsplanering
  5. Nätplan
  6. Påskyndning av tidsschemat
  7. Kostnadsstyrning
  8. Ansvarsmatrix
  9. Resursutjämning
  10. Riskplanering
  11. Upphandlingsplanering
  12. Kommunikations- och kvalitetsplanering
 4. Projektimplementering
  1. Referensplaner
  2. Att sätta ihop ett projektlag
  3. Organisationer och lagstrukturer
  4. ändringshantering
  5. Riskhantering
  6. Lägesrapportering
  7. Reserver
  8. Projektutvärdering
  9. Analys av resultatvärde (Earned Value)
 5. Avsluta projekt
  1. Verifiering av omfånget
  2. Administrativt- och kontraktavslut
  3. Samla in kunskaper/erfarenheter och överför dem till framtida projekt

Är den här kursen tillgänglig som företagsanpassad kurs?

Oavsett var ni befinner er kan våra utbildningslösningar anordnas på en plats som passar ert företag. Ni bestämmer själva när och var kurserna skall hållas.

Vi kan även skräddarsy materialet efter industri, mål och tidsschema. Ni kan själva välja kursinnehåll och utbildningens längd.

Det måste vara minst 10 personer som ska utbildas.

Mer information

Varför ska du välja oss?

Vad som skiljer oss från många andra utbildningsföretag är att vi hjälper dig genom hela utbildningsprocessen. Våra erfarna kursrådgivare kan tillsammans med dig kartlägga dina kunskapsluckor och identifiera dina utbildningsbehov för att se till att du hamnar på rätt kurs(er). För att sen säkerställa att utbildningsinitiativet blir lyckat behöver nya kunskaper och färdigheter återkopplas och repeteras på något sätt. Genom din personliga online-portal får du tillgång till delar av kursmaterialet, repetitionstest och verktyg.

Mer information

 

OpenCube