Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
menu

Affärskunskap för projektledare

Våra kurser riktar sig mot projektledare och program managers som önskar vidga sin expertis inom nya kunskapsområden som till exempel ekonomi, strategi och ledning. Vi har utformat dessa så kallade softskillls-kurser just därför att mjuka värden, färdigheter och kunskaper, blir allt viktigare. Ett exempel på detta är effektiv kommunikation, som kan vara den avgörande faktorn om ett projekt lyckas eller ej, särskilt när projektlaget och projektmedlemmarna är stationerade i olika världsdelar. Vikten av att ha dessa mjuka färdigheter reflekteras också i PMI:s certifiering PgMP.

För anmälan eller för diskutera just dina utbildningsbehov kontakta oss på telefon 08-555 403 80 eller email info@strategyex.se.

Kurstitel och datum

Utbildningsformat # dagar PDUs:
Förhandlingsteknik för projektledare
Lär dig analysera och förstå olika förhandlingstekniker, tona ned konflikter och vänd dem till din fördel.
18‑20 jun
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning 18‑20 jun 3 22.5
Coaching and Mentoring for Improved Performance
Improve the quality, efficiency & effectiveness of your coaching - & improve the performance of others.
Den här kursen är för tillfället inte schemalagd
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning Den här kursen är för tillfället inte schemalagd 3 22.5
High Impact Communication TwentyEighty Storbritannien
Properly convey your true value through high impact communication for maximum results.
Lärarledd klassrumsutbildning (UK)Lärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning - 3 22.5
Critical Thinking and Problem Solving TwentyEighty Storbritannien
Master the five types of critical thinking needed for success in the business environment.
Lärarledd klassrumsutbildning (UK)Lärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning - 3 22.5
Communicating Up TwentyEighty Storbritannien
Discover essential techniques needed to effectively communicate with executives and the C-suite
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning - 2 16

Anpassad projektledarutbildning för er organisations behov

Läs mer om hur vi skräddarsyr projektledningsutbildning som tar hänsyn till den egna organisationens kultur, objektiv och arbetsschema!

Företagsanpassade program fokuserar på de kritiska affärsbehov som existerar inom varje företag och organisation. Vår utbildning är målinriktad och når alla yrkesnivåer inom en organisation — så att alla anställda som arbetar inom projektledning har samma grundkunskaper och arbetar mot ett och samma företagsmål. Läs mer

Fyll i kontaktformuläret om du vill ha mer information, alternativt ring oss på telefon +46 (0)8 555 403 80.

 

OpenCube