Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
menu

Business Analyst utbildning

Rollen som Business Analyst börjar synas mer och mer i dagens organisationer. Vikten av att kunna definiera kravställningar framgångsrikt i program, projekt och organisationsförändringar har gjort att denna roll växt fort fram de senaste åren.

Våra Business Analyst kurser ligger i linje med International Institute for Business Analysis (IIBA™) och hjälper dig att bli Certified Business Analysis Professional (CBAP®). Våra Business Analysis kurser hålls på engelska.

För anmälan eller för diskutera just dina utbildningsbehov kontakta oss på telefon 08-555 403 80 eller email info@strategyex.se.

Kurstitel och datum

Utbildningsformat # dagarPDUs:
Fundamentals of Business Analysis 
Understand the vital role of the business analyst throughout all the phases of a project.
15‑16 okt
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning15‑16 okt215
Eliciting and Managing Requirements 
Apply business analysis to project work to ensure that what is developed actually solves the problem it was intended to!
7‑9 mar
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning7‑9 mar322.5
Defining Business Needs and Solution Scope New Course!
Identify the best solution for any business challenge whilst aligning project work to organisational strategy
11‑13 apr
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning11‑13 apr322.5
Analysing Benefits and Refining Solutions New Course!
Learn how to deliver and improve upon solutions that truly provide excellent business value and longevity.
10‑11 dec
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning10‑11 dec215
Enterprise Business Analysis New Course!
Become a vital contributor to helping organisations determine sound investments and enhance their project portfolio on an enterprise-wide level.
3‑5 sep
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning3‑5 sep322.5
Facilitation Techniques for Business Analysis 
Learn how to effectively help stakeholders define their needs and develop them into quantifiable requirements through facilitation.
16‑18 maj
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning16‑18 maj315
Testing Techniques for Tracing and Validating Requirements 
Establish a risk-based and comprehensive master test strategy which matches the business need.
Den här kursen är för tillfället inte schemalagd
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildningDen här kursen är för tillfället inte schemalagd321
Business Data Modelling 
Communicate business and project requirements to project stakeholders using conceptual and logical data models.
Den här kursen är för tillfället inte schemalagd
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildningDen här kursen är för tillfället inte schemalagd321
Business Process Modelling 
Define and analyse requirements – perform the four phases of process improvement.
Den här kursen är för tillfället inte schemalagd
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildningDen här kursen är för tillfället inte schemalagd321
Developing Use Cases 
This course provides business analysts with the required competencies for creating use case diagrams and use case scenarios, which serve as a vehicle for eliciting, analysing, documenting and communicating functional requirements.
Den här kursen är för tillfället inte schemalagd
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildningDen här kursen är för tillfället inte schemalagd321

Mer om Business Analysis

Business Analysis spelar en viktig roll i en kvalitativ kravinsamlingsprocess, där kraven som lagts fram är väl förankrade och gemensamt överenskomna mellan alla intressenter.

Business Analysis handlar om att ta fram rätt produkt eller lösning – vilket ger ännu större värde i det långa loppet.

Vi använder oss av Business Analysis när vi vill förstå en organisations struktur, dess verksamhet och kultur, för att kunna rekommendera lösningar som låter organisationen nå sina mål inom fastställda ramar.

Många projektledare ser därför ett stort värde i att:

  • Effektivt kunna samla in information och krav från intressenter, och organisera och dokumentera dessa
  • Garantera att kraven kan spåras till ett affärsbehov
  • Alla lösningar matchar de identiferade kraven

Anpassad projektledarutbildning för er organisations behov

Läs mer om hur vi skräddarsyr projektledningsutbildning som tar hänsyn till den egna organisationens kultur, objektiv och arbetsschema!

Företagsanpassade program fokuserar på de kritiska affärsbehov som existerar inom varje företag och organisation. Vår utbildning är målinriktad och når alla yrkesnivåer inom en organisation — så att alla anställda som arbetar inom projektledning har samma grundkunskaper och arbetar mot ett och samma företagsmål. Läs mer

Fyll i kontaktformuläret om du vill ha mer information, alternativt ring oss på telefon +46 (0)8 555 403 80.

 

OpenCube