Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
menu

Kurser inom agil projektledning

Agil projektledning är ett nytt kursprogram som skapats för att bättre hjälpa chefer och projektledare att bygga praktiska agila kunskaper och kompetenser. Agil projektledning innebär att arbeta mer flexibelt som projektledare, men passar vissa projekt bättre än andra. Agil projektledning är inte heller en ny projektmetodik, utan snarare ett skifte inom värderingar och attityd.

För anmälan eller för diskutera just dina utbildningsbehov kontakta oss på telefon 08-555 403 80 eller email info@strategyex.se.

Kurstitel och datum

Utbildningsformat   # dagar PDUs:
Agile Practitioner Fast Track
The Agile Practitioner Fast Track is designed to save participants time and cost, whilst at the same time offering solid foundational knowledge of the agile methodology.
This combination of three courses offers over 15% discount compared to taking each course individually.
Day 1: Fundamentals of Lean and Agile
Day 2: Iterative Delivery with Scrum and Kanban
Day 3: Continuous Delivery with Lean and Kanban
21‑23 mar
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning 21‑23 mar 3 22.5
Fundamentals of Lean and Agile
A foundational exploration of what it means to be Lean and Agile. Learn the value and basics of Lean and Agile execution and gain a clear understanding of the Lean and Agile universe in preparation for more advanced concepts and techniques.
This course is part of the Agile Practitioner Fast Track but can be taken individually.
21‑21 mar
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning 21‑21 mar 1 7.5
Iterative Delivery with Scrum and Kanban
A practical how-to course that teaches how to perform a continuous delivery of your work using Scrum and Kanban.
This course is part of the Agile Practitioner Fast Track but can be taken individually.
22‑22 mar
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning 22‑22 mar 1 7.5
Continuous Delivery with Lean and Kanban
A practical how-to course that teaches how to perform a continuous delivery of your work using Lean and Kanban.
This course is part of the Agile Practitioner Fast Track but can be taken individually.
23‑23 mar
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning 23‑23 mar 1 7.5
Fundamentals of DevOps
An intermediate level foundational course that discusses how development and operations teams work better together to improve quality and speed of delivery through continuous delivery.
29‑30 aug
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning 29‑30 aug 2 15
Lean and Agile Project Management
Perfect for senior managers/executives to further understanding of lean and agile. Discover how executives can foster measurable success leveraging lean and agile, and how to successfully interact with the new lean and agile elements of your organisation.
25‑26 okt
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning 25‑26 okt 2 15
Delivering Agile Projects with Scrum
Learn how to run agile projects with Scrum. Get best practices, tips and tricks taken from successful implementations of Agile and Scrum in Fortune 500 companies.
Den här kursen är för tillfället inte schemalagd
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning Den här kursen är för tillfället inte schemalagd 3 15
Agile Overview for Executives and Leaders TwentyEighty Storbritannien
This course will give you an overview of the main concepts associated with Agile, Lean and Scrum in the leadership capacity and delivers a strategic view of how to convert your organisation to high performance.
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning - 2 15
Developing Agile Requirements TwentyEighty Storbritannien
Master requirements gathering in an Agile environment. Get tools and techniques to record, collect and organise information.
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning - 22.5
Estimating and Planning Agile Projects TwentyEighty Storbritannien
Get an in-depth understanding of Agile planning and estimating, including understanding what constitutes just enough, sizing and designing, and planning.
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning - 2 15
Agile Practices for Product Owners TwentyEighty Storbritannien
Enable your product owners to succeed! This course addresses who the product owner is, how they can be effective, what the role entails and the expectations that are associated with it.
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning - 2 15
Project Portfolio Management using Agile TwentyEighty Storbritannien
This course teaches learners to apply Agile, Lean and Kanban to project portfolio planning and management. It provides new methods for planning, prioritising, sizing and managing projects and programmes of any size within the portfolio.
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning - 3 22.5
PMI-ACP® Exam Preparation TwentyEighty Storbritannien
Get the knowledge and tools to pass the PMI® Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® exam.
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning - 3 22.5

Anpassad projektledarutbildning för er organisations behov

Läs mer om hur vi skräddarsyr projektledningsutbildning som tar hänsyn till den egna organisationens kultur, objektiv och arbetsschema!

Företagsanpassade program fokuserar på de kritiska affärsbehov som existerar inom varje företag och organisation. Vår utbildning är målinriktad och når alla yrkesnivåer inom en organisation — så att alla anställda som arbetar inom projektledning har samma grundkunskaper och arbetar mot ett och samma företagsmål. Läs mer

Fyll i kontaktformuläret om du vill ha mer information, alternativt ring oss på telefon +46 (0)8 555 403 80.

 

OpenCube