Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
menu
 
Tel: 08-555 403 80
ESI International är nu TwentyEighty Strategy Execution

Kurser inom agil projektledning

Agil projektledning är ett nytt kursprogram som skapats för att bättre hjälpa chefer och projektledare att bygga praktiska agila kunskaper och kompetenser. Agil projektledning innebär att arbeta mer flexibelt som projektledare, men passar vissa projekt bättre än andra. Agil projektledning är inte heller en ny projektmetodik, utan snarare ett skifte inom värderingar och attityd.

För anmälan eller för diskutera just dina utbildningsbehov kontakta oss på telefon 08-555 403 80 eller email info@strategyex.se.

Kurstitel och datum

Utbildningsformat   # dagar PDUs:
Agile Overview for Executives and Leaders TwentyEighty Storbritannien
-
Delivering Agile Projects with Scrum
Learn how to run agile projects with Scrum. Get best practices, tips and tricks taken from successful implementations of Agile and Scrum in Fortune 500 companies.
18‑19 maj13‑14 nov
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning 18‑19 maj13‑14 nov 2 15
Developing Agile Requirements TwentyEighty Storbritannien
Master requirements gathering in an Agile environment. Get tools and techniques to record, collect and organise information.
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning - 22.5
Estimating and Planning Agile Projects TwentyEighty Storbritannien
Get an in-depth understanding of Agile planning and estimating, including understanding what constitutes just enough, sizing and designing, and planning.
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning - 2 15
Agile Practices for Product Owners TwentyEighty Storbritannien
Enable your product owners to succeed! This course addresses who the product owner is, how they can be effective, what the role entails and the expectations that are associated with it.
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning - 2 15
Project Portfolio Management using Agile TwentyEighty Storbritannien
This course teaches learners to apply Agile, Lean and Kanban to project portfolio planning and management. It provides new methods for planning, prioritising, sizing and managing projects and programmes of any size within the portfolio.
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning - 3 22.5
PMI-ACP® Exam Preparation TwentyEighty Storbritannien
Get the knowledge and tools to pass the PMI® Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® exam.
Lärarledd klassrumsutbildningLärarledd via webben (Virtual Classroom)Distansutbildning i egen taktFöretagsanpassad utbildning - 3 22.5

Anpassad projektledarutbildning för er organisations behov

Läs mer om hur vi skräddarsyr projektledningsutbildning som tar hänsyn till den egna organisationens kultur, objektiv och arbetsschema!

Företagsanpassade program fokuserar på de kritiska affärsbehov som existerar inom varje företag och organisation. Vår utbildning är målinriktad och når alla yrkesnivåer inom en organisation — så att alla anställda som arbetar inom projektledning har samma grundkunskaper och arbetar mot ett och samma företagsmål. Läs mer

Fyll i formuläret nedan om du vill ha mer information, alternativt ring oss på telefon +46 (0)8 555 403 80.


Dina kontaktuppgifter

Alla fält ovan är obligatoriska

Sign up to receive our newsletters and course offers

Markera relevanta utbildningsalternativ

Jag önskar mer information om:

Individuell
utveckling

Lärarledd klassrumsutbildning
Lärarledd via webben
(Virtual Classroom)
Distansutbildning
Individuell utvärdering

Företagsanpassade utbildningsprogram

Utbildning av anställda på plats
Blandade lärmiljöer
(Blended learning)
Utvärdering av utbildningsbehov
Skräddarsydd utbildningslösning

Övrig information

 

 

OpenCube