Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
    Tel: 08-555 403 80 Begär utvärdering   > Kontakta oss nu   >

 

Om oss

Strategy Execution är Sveriges ledande utbildningsföretag inom projektledning med marknadens mest omfattande kursprogram.

 

Mer information
Relevanta kurser
Frågor gällande certifiering?

För mer information ring oss gärna på
08 555 403 85 eller skicka ett mejl till info@strategyex.se.

 

 

Fördelarna med att bli PMP-certifierad

PMP är idag världens mest etablerade och erkända certifiering inom projektledning.

Om du frågar dig själv ”Varför ska jag bli PMP-certifierad?” så är här ett par anledningar varför du borde.

 • PMP-certifiering är ett bevis på kunskap och expertis
  Som PMP-certifierad kan du vägleda och utbilda andra personer i din organisation om vad som är korrekt praxis inom projektledning.
 • PMP-certifierade projektledare får högre lön
  En studie från PMI* visar att etablerade projektledare som har innehaft PMP-certifikat mellan 10-20 år, tjänar i genomsnitt 20% mer än de som inte är PMP -certifierade.
 • PMP-certifiering ger konkurrensfördelar
  Arbetsgivare kommer vara mer intresserade av dig då du har bevis på en högt uppnådd kunskapsnivå och arbetslivserfarenhet, något som kan varar svårare att bevisa för en projektledare som inte är certifierad.
 • PMP-certifiering kommer öka intäkterna för din organisation
  Om du arbetar som projektkonsult visste du att din organisation kan begära ett högre konsultarvode för dig som certifierad projektledare? Detta är för att du kommer ses som mer trovärdig och dina kunder kommer att ha ett större förtroende för din förmåga att leverera projekt inom utsatt tidsram och budget.
 • PMP-certifieringen visar ditt engagemang för vidareutbildning och en passion för att alltid hålla dig uppdaterad med det senatste inom projektledning
  När du uppnått PMP så kommer du att ses som en dedikerad projektledare med mycket hög kunskap.
 • PMP-certifieringen gör att du pratar ett gemensamt språk med andra
  Certifieringen gör att du kommer att underlätta din kommunikation med andra professionella projektledare då ni alla använder samma terminologi.
 • PMP-certifieringen ger ett internationellt erkännande och breddar dit nätverk
  PMI är ett globalt nätverk och detta ger dig möjligheten att knyta kontakter med andra PMP-certifierade världen över. Du kan här få en förståelse av hur andra länder, organisationer och projektledare hanterar sina projekt och möjligheten av att lära av varandra.

*Statistiken är hämtad från PMI:s 2013 Salary Survey 8:e upplagan. (siffrorna som visas representerar det totala medelvärdet i Storbritannien, Sverige, Frankrike, Tyskland, Förenade Arabemiraten, Irland, Nederländerna, Belgien och Schweiz.

Mer information

För mer information ring oss gärna på 08 555 403 80 eller skicka ett mejl till info@strategyex.se.

OpenCube