Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
    Tel: 08-555 403 80 Begär utvärdering   > Kontakta oss nu   >

 

George Washington University

Projektledarcertifiering från Strategy Execution och George Washington University

George Washington University, som är topprankat av Financial Times, The Wall Street Journal och The Princeton Review är akademisk partner med Strategy Execution. Deras uppgift är att granska och säkerställa att vår läroplan och kurser inom vårt certifieringsprogram motsvarar eller överskrider George Washington Universitys krav på innehåll och kvalitet. Detta innebär att du kan vara säker på att innehållet och leverans av våra kurser håller hög akademisk standard och kvalité.

Strategy Execution och George Washington University

Tillsammans med George Washington University erbjuder vi professionella projektledarcertifikat som bevisar att man uppnått en viss nivå av kunskap och erfarenhet. I dagsläget har till exempel över 800 000 deltagare från över 100 länder världen runt deltagit i våra kurser. Av dessa har cirka 50 000 tagit ett Master's Certificate i projektledning.

Våra projektledarcertifieringar bär inga svenska högskolepoäng. Däremot, för dem som vill fortsätta sin utbildning med en Master's of Science Degree in Project Management från George Washington University, kan ansöka om, och eventuellt få tillgodoräkna sin Strategy Execution/George Washington University Master's certifiering. Alla som har erhållit denna certifiering kan få upp till 9 akademiska kredittimmar (vilket motsvarar cirka 25% av hela mastersutbildningen).

För mer information om Master's of Science Degree in Project Management kontakta gärna George Washington University på e-post pmprog@gwu.edu eller besök deras hemsida.

Associate's Certificate i Projektledning

Detta projektledarcertifikat är ett introduktionspaket som är ett alternativ till den mer omfattande Master's -utbildningen och passar särskilt de personer som har ett specifikt lärobehov inom projektledning, såsom exempelvis ledarskap eller ekonomi.

Du måste framgångsrikt genomföra 3 kurser under 2 år och de kurser som utgör ett Associate's Certificate kan tillgodoräknas ett framtida Master's Certificate.

Learn More Mer information om våra projektledarutbildningar

Tidsperiod: 3 kurser under 2 år

Associate's Certificate i Projektledning

 1. Börja med att läsa en av följande grundkurser:
  • Grundläggande projektledning eller Grundläggande projektledning inom IT
 2. Åtminstone 1 kurs måste vara en del av:
  • Huvudkursprogrammet
 3. Gå sedan två valfria kurser från:
  • Huvudkursprogrammet*
  • IT-programmet*
  • Tillvalskursprogrammet*

* Vissa kurser erbjuds även som distansundervisning via vår e-utbildning och kan ingå i detta certifikat. När du framgångsrikt har avslutat de obligatoriska kurserna erhåller du ett Associate's Certifikate i Projektledning från George Washington University.

Master's Certificate i Projektledning

Ett heltäckande certifikat som gör det möjligt att skaffa sig djup kunskap och förståelse för alla nyckelområden inom projektledning. En Master's-utbildning är också ett praktiskt sätt att förbereda sig inför framtiden och upptäcka nya möjligheter i projekt och i sin egen karriär.

Du måste framgångsrikt ha genomfört 7 kurser under 4 år och utbildningen täcker alla de kunskapsområden som behövs för att bli PMP®-certifierad.

Learn More Mer information om våra projektledarutbildningar

Tidsperiod: 7 kurser under 4 år

Master's Certificate i Projektledning

 1. Börja med att läsa följande grundkurs:
  • Grundläggande projektledning
 2. Gå sedan minst två valfria kurser från:
  • Kommunikation och ledarskap i projekt
  • Kvalitetsledning i projekt
  • Tids- och kostnadsstyrning i projekt
  • Riskhantering i projekt
  • Kontraktshantering i projekt
  • Tillämpad projektledning
 3. Upp till fyra kurser från följande kurskategorier kan tillgodoräknas ett Master's Certificate:
  • IT-kurser*
  • Avancerade kurser
  • Tillvalskurser
  • PMP® förberedelsekurser*

* Vissa kurser erbjuds även som distansundervisning via vår e-utbildning och kan ingå i detta certifikat. När du framgångsrikt har avslutat de 7 obligatoriska kurserna erhåller du ett Master's Certifikate i Projektledning från George Washington University.

Master's Certificate i Program Management

Då det blir vanligare att projektledare idag är ansvariga för att leda flera projekt samtidigt har vi skapat detta certifikat tillsammans med George Washington University. För att lyckas som Program Manager krävs mer än bara projektkunskap och våra kurser som du måste ta reflekterar detta.

OBS: För att kunna ta Master’s Certificate i Program Management måste du antingen tagit vårt Master’s Certificate i Projektledning, vara PMP® certifierad eller ha över 3000 timmars projektledarerfarenhet. Denna projektledarcertifiering passar dig som vill bli PgMP® certifierad.

Learn More Mer information om våra projektledarutbildningar

Tidsperiod: 7 kurser under 4 år

Master's Certificate i Program Management

 1. Börja med att läsa följande kurs:
  • Programme Management
 2. Läs sedan två kurser från följande kursprogram:
  • Business Skills
 3. Välj sedan två valfria Avancerade kurser, inklusive nedanstående kurser:.
  • Förhandlingsteknik för projektledare
  • Business Process Analysis, Innovation and Design

När du framgångsrikt har avslutat de 7 obligatoriska kurserna erhåller du ett Master's Certifikate i Program Management från George Washington University.

OpenCube