Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
    Tel: 08-555 403 80 Begär utvärdering   > Kontakta oss nu   >

 

Vår Impact Model: En helhetslösning för bättre resultat

I nästan 30 år har företag och organisationer samarbetat med Strategy Execution för att skapa och implementera strategiska utbildningsinitiativ som förbättrar det sättet på vilka de anställda hanterar sina projekt, krav, kontrakt, arbetar med leverantörer och kunder.

Vi fokuserar på de aktiviteter som krävs för att komma över eventuella utbildningshinder och säkerställer att våra lösningar får en positiv effekt för våra kunder.

Tre faser för att skapa ett lyckat utbildningsprogram

Vi arbetar efter en modell som vi kallar ”Impact modellen”. Denna modell hjälper oss att identifiera kunskapsklyftor, säkerställa att våra kunder får rätt utbildning och ser till att nya kunskaper och erfarenheter sedan används.

Här är dem tre olika faserna i Impact modellen:

  • Utvärdera projektmognad och projektkompetens
  • Implementera anpassade kurser och utbildningsprogram
  • Följ upp och återkoppla för att se till att nya kunskaper och färdigheter används

Impact modellen

Hur fungerar Impact modellen i verkligheten och hur kan vi hjälpa din organisation?

Ett exempel på en utbildningslösning är att vi tillsammans mer er utvärderar era projektledare och nuvarande projektprocesser för att ge oss en idé om vilka områden som behövs förbättras.

Därefter skapar vi ett skräddarsytt utbildningsprogram som speglar det utbildningsbehov vi identifierat. Till exempel kan det vara att vi tillsammans med er identifierat att era projektledare ligger på olika kompetensnivåer så vi lägger parallella utbildningar för att kunna jämna ut dessa.

Våra utbildningar leveras efter era önskemål. Detta kan t.ex. vara att vi börjar med korta webbaserade (Learning on Demand) kursmoduler som sedan följs upp med undervisning i ett klassrum lett av en av våra erfararna instruktörer. Dessutom kan vi skräddarsy kursmaterialet och fallstudier efter den industri som ni verkar inom.

För att återkoppla se till att nya kunskaper används efter utbildningen erbjuder vi era deltagare tillgång till våra resursbanker MyESI där dem har möjlighet att nätverka med andra projektledare, få tillgång till repetitionsmaterial, praktiska arbetsverktyg, mallar och ställa direkta frågor till kunskapsexperter.

OpenCube